Catalogul librăriei Flux RSS

De neamul moldovenilor de Miron Costin

Citește online
Download: .mobi, .epub, .pdf.
Citește online: pe scribd.com.
Autor: Miron Costin (1633-1691).
Titlu: De neamul moldovenilor.
Publicat / datat: cca. 1686.
Așa și neamul acésta, de carele scriem, al ţărâlor acestora, numele vechiŭ și mai direptŭ ieste rumân, adecă râmlean, de la Roma. Acest nume de la discălicatul lor de Traian, și cât au trăit pănă la pustiirea lor di pre acéste locuri și cât au trăitŭ în munţi, în Maramoroș și pe Olt, tot acest nume au ţinut și ţin pănă astăzi și încă mai bine munténii decât moldovénii, că ei și acum zic și scriu ţara sa rumânească, ca și românii cei din Ardeal.

2 comentarii: